پنج‌شنبه, 16 ارديبهشت 1395
پست الکترونیکی سازمان


Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.
اطلاع رسانی چاپ...
مسئول محترم حقوق ودستمزد

***** فايل حقوق ارديبهشت ماه راحداكثرتا تاريخ      14/2/95 به اين اداره كل ارسال فرمائيد .لازم به ذكراست حقوق ارديبهشت براساس حقوق فروردين ماه سالجاري مي باشد***

**مهم  : 
لیست مراکز تحقیقاتی و آموزشی که اظهارنامه خدمات درمانی فروردین 95 را تاکنون (از طریق سایت) ارسال ننموده اند  در قسمت اطلاعیه حقـوق در در دستـرس می باشد ملاحظه و جهت رفع بدهی مرکز از طریق ارسال اظهار نامه اقدام نمائید.

           

اطلاعیه حقوق

فایل كسوربیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی
لیست کسور بیمه تامین اجتماعی فروردین ماه 1395(06/02/95)**
تاريخ ايجاد : 28/01/1395  |  تعداد دریافت : 0
لیست کسور بیمه خدمات درمانی فروردین ماه95 (95/1/28)
تاريخ ايجاد : 28/01/1395  |  تعداد دریافت : 0
لیست کسور بیمه تامین اجتماعی اسفند ماه 94 (94/12/26)
تاريخ ايجاد : 26/12/1394  |  تعداد دریافت : 0
لیست کسور بیمه خدمات درمانی اسفندماه 94 (94/12/26)
تاريخ ايجاد : 26/12/1394  |  تعداد دریافت : 0
لیست کسور بیمه خدمات درمانی بهمن ماه 94 ( 5/11/94)
تاريخ ايجاد : 05/12/1394  |  تعداد دریافت : 0
لیست کسور بیمه تامین اجتماعی بهمن ماه 94(94/12/02)
تاريخ ايجاد : 02/12/1394  |  تعداد دریافت : 0
لیست کسور بیمه خدمات درمانی دی ماه 94 ( 5/11/94 )
تاريخ ايجاد : 05/11/1394  |  تعداد دریافت : 0
لیست کسور بیمه تامین اجتماعی دیماه 94(94/11/03)
تاريخ ايجاد : 03/11/1394  |  تعداد دریافت : 0
لیست اصلی کسور بیمه خدمات درمانی آذر ماه 94(94/09/27)
تاريخ ايجاد : 24/09/1394  |  تعداد دریافت : 0
لیست کسور بیمه تامین اجتماعی آذرماه 94 (94/09/30)با اخرین اصلاحات
تاريخ ايجاد : 24/09/1394  |  تعداد دریافت : 0
صفحه1از16123456...16.بعدي.برو

نرم افزار
حقوق بازنشستگان
تاريخ ايجاد : 03/02/1390  |  شماره پرونده :  |  اندازه پرونده : 10101338 bytes     |
حقوق شاغلين
تاريخ ايجاد : 03/02/1390  |  شماره پرونده :  |  اندازه پرونده : 9124549 bytes     |

بروز رساني حقوق شاغلين
بروزرسانی برنامه حقوق شاغلین (1395/01/16)
اندازه پرونده : 4086756 bytes  |  تعداد دریافت : 0     |
بروز رسانی برنامه حقوق شاغلین(94/10/05)
اندازه پرونده : 4076628 bytes  |  تعداد دریافت : 0     |
صفحه1از212.بعدي.برو
بروز رساني حقوق بازنشستگان

 آماربازدید کنندگان : 916085 
اداره كل امور مالي

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8