يکشنبه, 3 مرداد 1395
پست الکترونیکی سازمان


Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.
اطلاع رسانی چاپ...


اطلاعیه حقوق

فایل كسوربیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی
لیست کسور بیمه تامین اجتماعی تير ماه 1395(95/05/02)**
اندازه پرونده : 1945346 bytes  |  تعداد دریافت : 0     | خلاصه
لیست کسور بیمه خدمات درمانی خردادماه 1395
اندازه پرونده : 186720 bytes  |  تعداد دریافت : 0     | خلاصه
لیست کسور بیمه تامین اجتماعی خرداد ماه 1395(95/04/06)**
اندازه پرونده : 5870605 bytes  |  تعداد دریافت : 0     | خلاصه
لیست کسور بیمه خدمات درمانی ارديبهشت ماه95
اندازه پرونده : 214510 bytes  |  تعداد دریافت : 0     | خلاصه
صفحه1از40123456...40.بعدي.برو

نرم افزار
حقوق بازنشستگان
تاريخ ايجاد : 03/02/1390  |  شماره پرونده :  |  اندازه پرونده : 10101338 bytes     |
حقوق شاغلين
تاريخ ايجاد : 03/02/1390  |  شماره پرونده :  |  اندازه پرونده : 9124549 bytes     |

بروز رساني حقوق شاغلين
بروزرسانی برنامه حقوق شاغلین (95/04/13)
شماره پرونده :  |  اندازه پرونده : 4511425 bytes  |  تعداد دریافت : 0     |
****بروزرسانی برنامه حقوق شاغلین 95/03/22 جدید **باآخرین اصلاحات
شماره پرونده :  |  اندازه پرونده : 4087911 bytes  |  تعداد دریافت : 0     |
بروز رساني حقوق بازنشستگان

 آماربازدید کنندگان : 916085 
اداره كل امور مالي

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8