چهارشنبه, 3 شهريور 1395
پست الکترونیکی سازمان


Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.
اطلاع رسانی چاپ...

مسئول محترم حقوق ودستمزد 

با توجه به عدم پرداخت معوقات در مردادماه ،مبلغ مقرری کسر شده از حقوق کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که برای آنان توسط مراکز معوقه محاسبه گردیده بود  در ماه اینده پس از تامین اعتبار و پرداخت معوقات لحاظ میگردد  . ( لازم بذکر است پس از محاسبه مجدد معوقه ایندسته از کارکنان در شهریور ماه ، بایستی مبلغ مقرری در حقوق بصورت دستی صفر و به مبلغ خالص پرداختی اضافه گردد
).اطلاعیه حقوق

فایل كسوربیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی
لیست کسور بیمه تامین اجتماعی مردادماه 95(95/05/31)
اندازه پرونده : 533550 bytes  |  تعداد دریافت : 0     | خلاصه
لیست کسوربیمه خدمت درمانی تیرماه 1395(95/05/13)
اندازه پرونده : 128462 bytes  |  تعداد دریافت : 0     | خلاصه
لیست کسور بیمه تامین اجتماعی تير ماه 1395(95/05/02)**
اندازه پرونده : 1945346 bytes  |  تعداد دریافت : 0     | خلاصه
لیست کسور بیمه خدمات درمانی خردادماه 1395
اندازه پرونده : 186720 bytes  |  تعداد دریافت : 0     | خلاصه
صفحه1از40123456...40.بعدي.برو

نرم افزار
حقوق بازنشستگان
تاريخ ايجاد : 03/02/1390  |  شماره پرونده :  |  اندازه پرونده : 10101338 bytes     |
حقوق شاغلين
تاريخ ايجاد : 03/02/1390  |  شماره پرونده :  |  اندازه پرونده : 9124549 bytes     |

بروز رساني حقوق شاغلين
بروزرسانی برنامه حقوق شاغلین (95/04/13)
شماره پرونده :  |  اندازه پرونده : 4511425 bytes  |  تعداد دریافت : 0     |
****بروزرسانی برنامه حقوق شاغلین 95/03/22 جدید **باآخرین اصلاحات
شماره پرونده :  |  اندازه پرونده : 4087911 bytes  |  تعداد دریافت : 0     |
بروز رساني حقوق بازنشستگان

 آماربازدید کنندگان : 916085 
اداره كل امور مالي

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8